Stambyte – ett stort arbete

Ett stambyte i äldre fastigheter är ett stort arbete och det kräver skickliga arbetare, vilket vi på Rörmontören Syd har. Vi har flera års erfarenheter av stambyte och det vi har väl utarbetade metoder och rutiner på detta för att det ska gå så smidigt som möjligt för alla parter.

Vad är ett stambyte?

Ett stambyte innebär att rör och ledningar som transporterar vatten i bostaden byts ut. Man gör ett stambyte när det finns en risk för att rören spricker eller sätts igen, vilket kan leda till stora skador på byggnaden. Ledningarna ligger gömda i väggar och golv där tätskikt förstörs när rören ska letas fram. Detta är ett stort arbete som kräver ordentliga ingrepp och rummet som ingreppet sker behöver inredningen göras om. Vid stambyte byts avloppsledningar, rör och blandare ut i köket och i badrum och våtutrymme byts vatten- och avloppsledningar samt tätskikt och blandare ut. 

Kontakta Rörmontören Syd för stambyte

Vi tar oss an ditt stambyte och gör det så smidigt som möjligt för alla inblandade. Våra medarbetare arbetar snabbt i processen för att de boende ska drabbas så lite som möjligt under arbetets gång. Kontakta oss på mail eller telefon för en kostnadsfri offert redan idag eller för mer information.

Kontakta Rörmontören Syd

Mail: info@rormontorensyd.se​​
Lund: ​046-25 01 02​
Malmö: 040-44 74 40
Ring Jouren: 0708-89 8​1 00

Kontakta oss via vårt formulär

Uppmärksamma matematik talet innan du skickar. Detta är för att vi ska undvika spam. Vi återkommer så fort vi har möjlighet!

10 + 15 =