Policy

 

  • Rörmontören Syd AB har som målsättning att tillsammans anpassa sin verksamhet till kundens önskemål och efter den utveckling mot det miljövänliga och energisnåla samhälle som alla önskar.
  • Rörmontören Syd AB ser miljöanpassning som en naturlig del av verksamheten och att vi skall bidra till en bättre miljö genom att ha en positiv inställning till miljöfrågor och förbättra verksamhetens miljöinsatser.
  • Rörmontören Syd AB skall följa lagar, myndigheter och skall aktivt medverka och påverka i projektnivå så att miljöpåverkan minskas.

  • Rörmontören Syd AB har som mål att hålla vår miljöpolicy aktuell genom att löpande granska och utveckla denna.

  • Rörmontören Syd AB har under denna sammanslagningen skapat rutiner för varje anställd så att kunden tidigt skall känna förtroende till både företaget och dess anställda.

Kontakta Rörmontören Syd

Mail: info@rormontorensyd.se​​
Lund: ​046-25 01 02​
Malmö: 040-44 74 40
Ring Jouren: 0708-89 8​1 00

Kontakta oss via vårt formulär

Uppmärksamma matematik talet innan du skickar. Detta är för att vi ska undvika spam. Vi återkommer så fort vi har möjlighet!

12 + 7 =